Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie. Cookie to drobny plik wysyłany przez stronę www i przechowywany w pamięci Państwa przeglądarki internetowej. Wykorzytywane przez nas pliki cookie nie umożliwiają Państwa identyfikacji, używamy ich jedynie w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Przeglądanie strony bez uprzedniej zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej oznacza zgodę na instalację plików cookie w pamięci Państwa przeglądarki. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie. Klikając w odpowiedni link znajdą Państwo instrukcje dla następujących przeglądarek: chrome | firefox | IE | opera.
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Ocena użytkowników:  / 9
SłabyŚwietny 

Pozew o zachowek


 

Zapłaty zachowku domagać można się przed sądem. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy (jeśli żądamy zapłaty kwoty nie większej niż 75 tys. zł) lub sąd okręgowy (jeśli żądamy zapłaty kwoty wyższej niż 75 tys. zł) właściwy miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania osoby, od której żądamy zapłaty zachowku.

Formalnie, jeśli część kwoty należnej tytułem zachowku już otrzymaliśmy (od spadkobiercy - mocą darowizny, zapisu windykacyjnego, powołania do spadku, czy też od innej osoby - jako cześć należnego nam zachowku), powinniśmy wnieść pozew o uzupełnienie zachowku. W pozwie tym dochodzimy różnicy między należnym nam zachowkiem a kwotą już otrzymaną.

Przed skierowaniem sprawy do sądu warto wysłać do osoby, od której żądamy zapłaty należnej nam kwoty tzw. wezwanie do zapłaty – a więc pismo, w którym wskazujemy jaką kwotę, na jakiej podstawie, w jakim terminie i na jaki rachunek bankowy wpłacić ma adresat pisma. Pismo takie wysyłamy koniecznie listem poleconym – za potwierdzeniem odbioru. Powodem, dla którego warto wysłać to pismo jest uniknięcie zarzucenia nam przed sądem przez Pozwanego, że kwotę tę chciał dobrowolnie zapłacić i sprawa została niepotrzebnie skierowana do sądu. W sytuacji takiej sąd może bowiem nas obciążyć kosztami postępowania sądowego, które w sprawach o zachowek nie są małe.

Jeśli wezwanie do zapłaty nie odniesie skutku, należy przygotować pozew o zapłatę / uzupełnienie zachowku. Pozew taki musi zawierać:

 1. Oznaczenie sądu, do którego pozew wnosimy;
 2. Oznaczenie stron postępowania – a więc Powoda i Pozwanego. Powodem jest osoba domagająca się zapłaty zachowku, a Pozwanym osoba, od której domagamy się zapłaty;
 3. Oznaczenie wartości przedmiotu sporu – a więc kwoty, której zapłaty żądamy (bez odsetek);
 4. Oznaczenie rodzaju pisma, a więc, iż jest to pozew – a najlepiej: pozew o zapłatę;
 5. Nasze żądania – a więc przede wszystkim żądanie zapłaty dochodzonej przez nas kwoty wraz z odsetkami, żądanie przeprowadzenia wskazanych przez nas dowodów oraz żądanie obciążenia Pozwanego obowiązkiem zwrotu poniesionych przez nas kosztów postępowania;
 6. Uzasadnienie naszego żądania;
 7. Listę załączników dołączanych do pozwu (a więc np. dowód wysłania Pozwanemu wezwania do zapłaty, dowód uiszczenia opłaty wpisowej od pozwu);
 8. Własnoręczny podpis.

Pozew wraz z załącznikami wnosimy koniecznie w dwóch egzemplarzach – jednym dla sądu i drugim dla pozwanego. Pozew należy wysłać do sądu listem poleconym (najlepiej za potwierdzeniem odbioru) lub złożyć osobiście w sądzie – wtedy koniecznie zabieramy ze sobą jeszcze trzecią kopię pozwu, na której pracownik sądu złoży tzw. prezentatę, a więc dowód przyjęcia pozwu wraz z datą jego złożenia.

Pozew, jeszcze przed jego wniesieniem, należy opłacić na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej sądu, do którego wnosimy pozew. Opłata od takiego pozwu to 5% wartości przedmiotu sporu – jeśli więc domagamy się zapłaty przykładowej kwoty 100 tys. zł wraz z odsetkami, opłata za wniesienie pozwu wyniesie 5 tys. zł.

Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem terminów wskazanych w art. 1007 Kodeksu cywilnego – a więc z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu (jeśli zapłaty żądamy od spadkobiercy) lub 5 lat od otwarcia spadku (jeśli zapłaty żądamy od zapisobiorcy windykacyjnego lub obdarowanego darowizną doliczoną do spadku).

Pamiętajmy, że od otrzymanego przez nas zachowku zobowiązani jesteśmy do odprowadzenia podatku od spadków i darowizn.

 

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej napisz do nas: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.